Перейти на страницу ПИСАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ

Жураўлёў Аркадзь Трафімавіч нарадзіўся 13 верасня 1955 года ў вёсцы Гарані Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў Вішнеўскую сярэднюю школу (1972г.).

З гэтым маляўнічым кутком звязаны самыя першыя і найлепшыя ўражанні, самаўсведамленне і самасцвярджэнне пісьменніка. У Смаргонскай газеце «Светлы шлях» у далёкім 1967 годзе пяцікласнік Вішнеўскай сярэдняй школы апублікаваў сваю першую заметку і атрымаў свой першы ганарар. Ці не ад вялікай удзячнасці «раёнцы» і сёння Аркадзь Трафімавіч перыядычна радуе нашых падпісчыкаў сваімі новымі празаічнымі і гумарыстычнымі творамі.

Жыццёвы шлях журналіста, празаіка, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі  Аркадзя Жураўлёва не быў дужа выкрутастым, але ўсе падзеі і перыпетыі часу, прайшоўшы праз душу творцы, знаходзілі сваё ўвасабленне ў яго творах, прасякнутых чыста беларускай ментальнасцю, лірызмам, вытанчаным народным гумарам. Яго біяграфія звычайная. Вучыўся на токара ў Маладзечанскім ПТВ-87, служыў у арміі, паступіў на факультэт журналістыкі БДУ і, атрымаўшы дыплом спецыяліста, працаваў на розных пасадах, не заўжды звязаных з набытай спецыяльнасцю. Але Аркадзь Трафімавіч заўсёды пісаў, працаваў над словам, дзяліўся з чытачамі сваімі перажываннямі, адкрыццямі, сумнівамі і надзеямі. Гэты яго талент і сёння нараджае новыя і новыя творы, што адлюстроўваюць рэчаіснасць, радуюць творчымі знаходкамі, прымушаюць задумвацца і асэнсоўваць з’явы сучаснасці.

Яго творы друкаваліся ў літаратурна-мастацкіх часопісах «Маладосць», «Полымя», у многіх рэспубліканскіх і мясцовых перыядычных выданнях, часта гучаць на радыё. Шмат гадоў запар супрацоўнічае Аркадзь Жураўлёў з сатырычным часопісам «Вожык». Мае пісьменнік дзве выдадзеныя кнігі і тры падрыхтаваныя да друку. Спрабаваў сябе як перакладчык – пераклаў на рускую мову дэтэктыўную аповесць Янкі Галубовіча «Круг звужаецца».

У 2006 годзе па рэкамендацыях Уладзіміра Саламахі, Віктара Гардзея і Казіміра Камейшы Аркадзь Жураўлёў становіцца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Апавяданні, гумарэскі, абразкі часта з’яўляюцца ў мясцовым і рэспубліканскім друку.

Аўтар зборнікаў сатыры і гумару «Апалонік для дырэктара» і кнігі сталай прозы «Я жадаю вам дабра…».

Жураўлеў, А.Т. Апалонік для дырэктара: гумар / Аркадзь Жураўлёў. –   Маладзечна:Типография «Победа», 2006. – 118,[2]с.

Жураўлеў, А.Т. Я жадаю вам дабра…:апавяданні, эсэ, абразкі, навелы, мініяцюры, эцюды / Аркадзь Жураўлёў. – Маладзечна: Типография «Победа», 2006. – 183,[1]с.

Жураўлёў А.Т. Чароўныя словы : казкі / Аркадзь Жураўлёў; мастак Алена Кучко. — Маладзечна : Друкарня «Перамога», 2021. — 124 с : іл.

Цікавасць і займальнасць, разнавобразнасць і разнастайная тэматыка, а таксама жывыя сцэнкі, у якіх удзельнічаюць самі дзеці — гэтым адрозніваюцца творы Аркадзія Жураўлёва, прысвечаныя незвычайным прыгодам хатніх жывёл, клопатам і забавам лясных жыхароў. Казкі вучаць дабрыні, таварысцкасці, павазе да старэйшых, спагадзе да слабейшых, любові да Радзімы, роднага краю — усяго жывога на зямлі. Творы лёгка чытаюцца, а вобразы надоўга застаюцца ў памяці: незвычайны конь, адважны верабейка,цікаўная жырафа, бескарыслівая сінічка, руплівы зайка ды інш.

Жураўлёў А.Т. Цээ, або Цалуйце Цешку: зборнік гумарыстычных твораў/Аркадзь Жураўлёў.— Маладзечна: Другарня “Перамога”, 2022.— 108 с.

У новы зборнік пад адной вокладкай А.Жураўлёў сабраў лепшыя свае гумарыстычныя творы, што друкаваліся на старонках сатырычнага часопіса «Вожык», іншых выданняў Беларусі і Расіі. Многія творы «свежыя», напісаныя ў апошнія гады — камедыйныя ў адну дзею сцэнкі «Здзелка», «Сюрпрыз», «Жыць на радасць», дзе галоўныя героі – хцівы кіраўнік прадпрыемства, руплівая жанчына-развядзёнка, што прыняла прымака-выпівоху, але дзякуючы сваёй жаночай кемлівасці перавыхавала небараку ў прыстойнага чалавека, і рыбак-паляўнічы, які цураўся хатняй гаспадаркі дзеля сваіх мужчынскіх забаў.

У свой час багата прыязных водгукаў атрымліваў як часопіс “Вожык”, так і аўтар сатырычнага “Роздуму пра жыццё”, які ў перакладзе В.Гардзея ён уключыў у зборнік. Цікавымі падаюцца апавяданні «Адзін забыўся, другі не панюхаў», «Пальчыкі абліжаш», «Юзік», «Палюбоўнік у заложніках» і інш. Павучальнай для некаторых сучасных мужчын падаецца казка для дарослых «Як Заяц заляцаўся».

Творы, змешчаныя ў зборніку прыемна здзіўляюць свежасцю, нечаканасцю, а часам і гарэзлівасцю аўтарскага погляду на наша паўсядзённае жыццё. І кожны твор – нагода для ўсмешкі.

Жураулёу А.Т. Жывіца : выбранае / Аркадзь Жураўлёў. — Маладзечна : Друкарня «Перамога», 2023. — 544 с.

Новая кніга прозы “Жывіца” пісьменніка Аркадзя Жураўлёва раскрывае надзённыя сацыяльныя тэмы. Аўтар не змяняе сваім прынцыпам сцвярджэння духоўнага пачатку сваіх герояў, робіць акцэнт на веры чалавека ў перамогу дабра. Творы аўтара адкрываюць чытачу складаны свет кахання, тонкіх пачуццяў, асуджаюць душэўную чэрствасць, эгаізм.

Кніга складаецца з трох мастацкіх раздзелаў – аповесці. апавяданні і публіцыстыка. У апошні ўвайшоў краязнаўчы нарыс “Край Купалы да зорак нас кліча”.

Своеасаблівай паэзіяй у прозе, гімнам прыродзе з’яўляюцца аўтарскія пейзажныя замалёўкі, абразкі і навелы, што ўдала ўплеценыя ў цікавыя і ма- лавядомыя шырокаму чытачу старонкі гісторыі Бацькаўшчыны.

Як Ягорка знайшоў сабе сябра сярод мурашоў (казка) + аўдыё

Як верабейка з ружай сябраваў (казка) + аўдыё

 

Перейти на страницу ПИСАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ