Анталогіі, калектыўныя зборнікі, школьныя падручнікі, хрэстаматыі, перыядычны друк, дзе друкаваліся творы Янкі Галубовіча

Дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Мінск, 2020

Дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай  мовай навучання. Мінск, 2020

Дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання. Мінск, 2019  

Дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай  мовай навучання і выхавання. Мінск, 2020

Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы. Мінск, 2011

Зборнік для чытання ў ІV класе (частка 1) Мінск, 2021

Я тут бачу свой край…:Mаладзечаншчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія /уклад. М. Казлоўскага.— Мн.: Маст, літ., 2005.- 350 с.

Гэты зборнік — своеасаблівая анталогія Маладзечанскай зямлі ад мінуўшчыны да

нашых дзён. Пачынаецца ён успамінамі Міхала Клеафаса Агінскага, вершамі Тамаша Зана, Янкі Купалы, Якуба Коласа. Далей чытач пазнаёміцца з творчасцю вядомых i маладых літаратараў. Ахопліваецца значны пласт гісторыі і літаратурнага жыцця багатага на таленты краю.

Там, дзе Уша серабрыцца : Маладзечаншчына літаратурная : паэзія, проза, публіцыстыка, пераклад / укладанне і прадмова Міхася Казлоўскага. — Маладзечна : Типография «Победа», 2015. — 272 с.

У кнігу «Там, дзе Уша серабрыцца» увайшлі паэтычныя, празаічныя і публіцыстычныя творы пісьменнікаў, дзейнасць і жыццё якіх непасрэдна звязаны з маладзечанскім краем.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай роднай зямлі.

Вясёлка:     вершы, апавяданні, казкі, п’есы, песні / уклад. М. А. Маляўка.— Мінск: Маст. літ., 2012.— 279 с., іл.

Выхад гэтага зборніка прымеркаваны да юбілею часопіса «Вясёлка» — яму споўнілася 55 гадоў. У чытанку ўвайшлі апавяданні, казкі, вершы, п’есы, песні, скорагаворкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, якія друкаваліся ў «Вясёлцы». Творы вучаць любіць нашу Бацькаўшчыну, далучаюць да скарбаў мілагучнай матчынай мовы, адкрываюць дзівосны свет прыроды. Кніга «Вясёлка» — падарунак дзецям, іх бацькам і настаўнікам.

Падручнік для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. У дзвюх частках Частка 1 (Мн., 2008).

Падручнік для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. У дзвюх частках Частка 2 (Мн., 2008)

Літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс “ПОЛЫМЯ”. Выдаецца з 1922 года.

Штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс “Маладосць”. Выдаецца з 1953 года

Газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

Гісторыка-краязнаўчы і літаратурна-мастацкі часопіс Віленскага краю. Выдаецца з 2000 года..

Штомесячны папулярна-адукацыйны часопіс “Бібліятэка прапануе”

“Маладзечанская газета”: грамадска-палітычнае выданне. Заснавана ў верасні 1939 года.