“У 1991 годзе мастак на некалькі месяцаў выязджаў у нямецкі горад-партнёр Эслінген. Знаёміўся з жыццём і творчасцю замежных мастакоў, наведваў музеі, мастацкія галерэі. Затым у адной з іх наладзіў выстаўку сваіх твораў — спярша кніжнай, а потым станковай графікі. Да выставы ў Эслінгене выдаваўся першы ілюстраваны каталог на нямецкай і беларускай мовах.

У прадмове да яго было сказана: “Амаль што кожны графічны аркуш — гэта роздум. Роздум аб мінуўшчыне, роздум аб сучасніку, роздум аб Сусвеце. Яго творы моваю пластычных форм выяўляюць тое, што ў разуменні чалавека з’яўляецца самым істотным, – глыбокую сувязь з Космасам, Зямлёю і падпарадкаванне векавым рытмам прыроды”.

 

Кастусь ХАРАШЭВІЧ, мастак. Друкуецца паводле выдання: Харашэвіч К. Памяці мастака: //”Маладзечанская газета” – 1998. – 4 лістапада

Juri Gerassimenka

 

Der Grafiker Juri Gerassimenka hat seinen Schaffensweg als Künstler fast traditionell eingeschlagen. Noch in der Zeit des Studiums an der Belorussischen Hochschule für Theater und Kunst (heute Belorussische Kunstakademie) beginnt er mit belorussischen Verlagen als Buchmaler mitzuarbeiten.

Nach Abschluss der Hochschule übernimmt er ein Studio für bildende Kunst in der Kreisstadt Maladetschna und widmet sich gleichzeitig der Buchgrafik. Seinen ersten Erfolg hat Gerassimenka im Jahre 1982: Für Illustrationen zu Jakub Kolas Ausgewähltes wird ihm das Franzysk-Skaryna-Diplom zuerkannt.

Juri Gerassimenka zeigt seine Arbeiten auf der Internationalen Buchmesse in Moskau (1985). In demselben Jahr sind sie auf der Weltausstellung der Buchgrafik in Bratislava zu sehen.

Das Werk des Künstlers ist auch im Ausland aufgefallen. So richtet er 1991 eine Personalausstellung der Buchgrafik und anschliessend eine weitere der Tafelgrafik in Esslingen-am-Neckar ein.

Seither sind Gerassimenkas Werke sowohl auf belorussischen, als auch auf zahlreichen internationalen Ausstellungen (Westberlin, Jugoslawien, Äthiopien u.a.) unvermeidlich mit dabei.

Voll schöpferischer Kraft wendet sich der Künstler der Tafelgrafik zu. Hier erscheint er als ein philosophischer Meister. Nahezu jedes grafische Blatt bewegt mit zum Nachdenken — über den Zeitgenossen, über die Vergangenheit, überdas Universum.

Alles, was der Künstler malt, verrät seinen Respekt vor Einfachem: Es sind gewöhnliche Gegenstände, ob eine Harke, eine Sense, ein Speichenrad oderein Baum... Zu grafischen Blattern zusammengefasst, ergeben sie eine ganzheitliche grafische Melodie.

Konkrete Gestalten in Gerassimenkas Werken rscheinen verallgemeinert und werden vom Standpunkt des Menschen aus, der das Leben des Bauern und seinen Alltag gut kennt, neu aufgefasst.

Gerassimenka macht recht viele Zeichnungen nach der Natur. Dabei verändert sich sein schöpferisches Denken, und es regt ihn in seiner Suche nach Neuem an. Anschliessend werden so gesammelte “Materialien" im Atelier anders aufgefasst, und dadurch gewinnen die Kompositionsbasis und der räumliche Aufbau des jeweiligen grafischen Blattes an Ausdrucksstarke.

Die Welt des Künstlers Juri Gerassimenka scheint die komplizierte Symbolik und das Metaphorische seiner Gestalten zu vergegenständlichen. Seine

Werke machen mittels plastischer Formen das deutlich, was in der Auffasung des Menschen das Wesentlichste ist: tiefe Verbundenheit mit dem Weltall und der Erde sowie Unterordnung den ewigen Rhythmen der Natur.

 

Mikalai Pagranouski, Hauptkustos des Staatlichen Kunstmuseums der Republik Belarus

Юры Герасіменка

 

Творчы шлях мастака — графіка Юрыя Герасіменкі пачынаўся амаль што традыцыйна. Яшчэ ў час навучання ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце (цяпер Беларуская Акадэмія мастацтваў) ён пачынае супрацоўнічаць з выдавецтвамі Беларусі, як мастак кнігі.

Пасля заканчэння інстытута кіруе студыяй выяўленчага мастацтва ў гор.Маладзечна і паралельна працуе ў галіне кніжнай графікі. Першы поспех прыходзіць у 1982 годзе — за ілюстрацыі да кнігі “Выбранае” Якуба Коласа. Мастака ўзнагароджваюць дыпломам імя Францыска Скарыны.

Юрый Герасіменка — удзельнік Сусветнага кніжнага кірмаша ў Маскве (1985 г.), у гэтым жа годзе ён паказвае свае творы на Сусветнай выставе кніжнай графікі ў Браціславе (Чэха-Славакія).

Творчасцю мастака зацікавіліся і за межамі нашай краіны. Так, у 1991 годзе ў г.Эслінген (Германія) ён ладзіць персанальныя выставы, спачатку кніжнай графікі, а потым станковай.

Працы Ю.Герасіменкі не мінаюць як рэспубліканскіх, так і шматлікіх замежных выстаў (Заходні Берлін, Югаславія, Эфіопія і інш.).

Нямала творчых сіл аддае мастак станковай графіцы. Тут Ю.Герасіменка, як мне падаецца, праявіў сябе мастаком-філосафам. Амаль што кожны графічны аркуш — гэта роздум. Роздум аб мінуўшчыне, роздум аб сучасніку, роздум аб Сусвеце.

Ва ўсім, што малюе мастак — адчуваецца павага, а малюе ён самыя звычайныя рэчы: граблі, касу, кола ад вазка, дрэва... Аб’яднаныя ў аркушы, яны зліваюцца ў адзіную графічную мелодыю.

Канкрэтныя выявы ў ягоных аркушах выступаюць у абагульненай форме, пераасэнсоўваюцца з пазіцыі чалавека, якому добра вядома жыццё селяніна, яго быт.

Ю.Герасіменка нямала робіць замалёвак з натуры. Праца на эцюдах выклікае змены ў творчым мысленні — падштурхоўвае да пошукаў новага. Потым, ужо ў майстэрні, напрацаваны “матэрыял” пераасэнсоўваецца, і гэта надае большую выразнасць кампазіцыйнай асновы, прасторавай арганізацыі графічнага аркуша.

Свет мастака Ю.Герасіменкі нібыта высвятляе складаную сімволіку і метафарычнасць вобразаў. Ягоныя творы моваю пластычных формаў выяўляюць тое, што ў разуменні чалавека з'яўляецца самым істотным — глыбокая сувязь з Космасам, Зямлёю і падпарадкаванне векавым рытмам прыроды.

 

Мікалай Паграноўскі, галоўны захавальнік Дзяржаўнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь

Juri Gerassimenka

 

LEBENSDATEN

1948 am. 9. November im Dorf Dauhinawa, Kreis Wilejka, Gebiet Maladetschna, geboren

1977 Abschluss der Belorussischen Hochschule für Theater und Kunst

Seit 1971 Mitarbeit mit belorussischen Verlagen im Bereich Buchgrafik

Seit 1976 Teilnahme an Ausstellungen

1976 bis 1983 Leiter des Volksstudios für bildende Kunst in Maladetschna

1982 Mitglied des Künstlerverbandes der UdSSR

1982 Franzysk-Skaryna-Diplom für Illustrationen zu Jakub Kolas “Ausgewähltes”

1985 Teilnahme an der Internationalen Buchmesse in Moskau und der Weltausstellung der Buchgrafik BNB 85 in Bratislava (Tschecho-Slowakei)

1987 Triennale Kunst des Buches “Stadt Vilnius"

1989 unterrichtet an der Kunstschule in Maladetschna

1990 Biennale der Tafelgrafik, Kaliningrad 90

1991 Personalausstellung der Tafelgrafik in Esslingen, Deutschland

1991 Personalausstellung der Buchgrafik in Esslingen, Deutschland Stellt seine Werke im In- und Ausland (Deutschland, Polen, Westberlin), in der Tschecho-Slowakei, Äthiopien, Jugoslawien und anderen Ländern aus.

Diplome inländischer und internationaler Wettbewerbe für beste Gestaltung des Buches

Die Werke werden in Museen der Republik Belarus, Moskaus und in Privatsammlungen Deutschlands aufbewahrt.

 

Belorussland Maladetschna

Дзядоўнік. 1979. Папера, соус. 89 х 70.

Die Klette. 1979. Papier, Pastell. 89 x 70.

Кампазщыя. 1979. Папера, соус.

Komposition. Papier, Pastell. 61 х 48.

З серыі "Негатыў". Кампазіцыя. 1979. Папера, соус. 60 х 47.

Komposition. Papier, Pastell. 60 x 47.

Кампазіцыя. 1979. Папера, соус.

Komposition. Papier, Pastell. 59 х 48.

Малюнак. 1980. Папера, туш. 20,4 х 15,2

Zeichnung. Papier, Tusche. 20,4 х 15,2.


“Здані”. 1980.

Малюнак. 1980. Папера, туш. 23.5 х 18,5.

Drei Serien “Gespenster” 1980. Zeichnung. Papier, Tusche. 23,5 x 18,5.

Кампазіцыя. 1979. Папера, соус 100 х 75.

Komposition. Papier, Pastell. 100 x 75.

Кампазіцыя. 1979. Папера, соус. 70 х 98

Komposition. Papier, Pastell. 70 х 98.

Кентаўр. 1979. Папера, соус. 72 х 100

Der Zentaur. 1979.

Papier, Pastell. 72 x 100

Малюнак. 1980.

Папера, туш, аловак. 22,5 х 17,5

Zeichnung.

Papier, Tusche, Bleistift. 22,5 x 17,5.

Малюнак.1980.

Папера, туш, акварэль. 23 х 19

Zeichnung. Papier, Tusche, Aquarell. 23 x 19.

Малюнак. 1980. Папера. туш. 20,6 х 15,5

Zeichnung. Papier, Tusche. 20,6 х 15,5.

Малюнак. 1980. Папера, туш. 9,6 х 12

Zeichnung. Papier, Tusche. 9,6 х 12.

I Неамагнетызм.

Зачацце. 1991. Аўталітаграфія. 65 х 45

Neomagnetismus.

Die Empfangnis 1991. Autolitographie. 65 x 45.

II Неамагнетызм.

Нараджэнне. 1991. Аўталітаграфія. 65 х 45

Neomagnetismus.

Die Geburt. 1991. Autolitographie. 65 x 45.

Акт. 1991. Папера, літ. туш. 52 х 66.

Akt. 1991. Papier, Lit. Tusche. 52 x 66.

Акт. 1991. Папера, літ. туш. 45 х 69.

Akt. 1991. Papier, Lit. Tusche. 45 x 69.