Абрамчык Мікола

Імёны на скрыжалях гісторыі

У кожнага выдання ёсць канкрэтны адрасат. У нашым выпадку – гэта жыхар маладзечанскай зямлі. Сур’ёзны, адказны і адукаваны. Бо любоў да роднай зямлі, яе лепшых прадстаўнікоў патрабуе ведаў і разумнай апантанасці.
А нам, жыхарам Маладзечаншчыны, ёсць чым ганарыцца, што паважаць і з чым ісці ў наступныя стагоддзі. Дзівосныя помнікі архітэктуры і прыроды, вуліцы і плошчы вёсак і мястэчак, усё гэта – наш гонар і слава! Але найпершым здабыткам роднай зямлі з’ўляюцца людзі. Яны працавалі ў розных сферах чалавечай дзейнасці. Сярод іх былі таленавітыя пісьменнікі і мастакі, апантаныя ў сваёй прафесійнай ахвярнасці медыкі і археолагі, няўрымслівыя этнографы і фалькларысты, кнігадрукары і выдаўцы, мудрыя педагогі. Яны былі розныя па характару, тэмпераменту, адметныя ў сваіх грамадскіх і палітычных поглядах і прыярытэтах, але ўсіх яднала шчырая і адданая любоў да сваёй малой радзімы і вялікая заклапочанасць будучым лёсам роднай Беларусі.
Але так ужо склалася, што мы вельмі мала ведаем пра сваіх славутых землякоў, амаль не цікавімся іх лёсамі, рэдка калі заглядваем у кнігі, якія яны напісалі, наведваем выставы, дзе дэманструюцца іх мастацкія палотны. Ды, калі ўжо быць да канца шчырым, то і прозвішчы многіх з іх мала што гавораць сучаснаму гараджаніну ці вяскоўцу. І каб хоць крыху выправіць гэту ганебную з’яву і ўзнікла задума гэтага выдання. Выдання – навукова-папулярнага, разлічнага на разнастайную чытацкую аўдыторыю. Мажліва, што некаторым з чытачоў здаецца, што не ўсе вартыя нашай пашаны прозвішчы ўнесены на старонкі гэтай кнігі. З такой высновай спрачацца бессэнсоўна, бо ўсё ахапіць практычна немагчыма. Ды і мэта наша заключалася ў тым, каб уключыць у выданне прозвішчы толькі тых, хто адышоў у іншы, трэба думаць, больш справядлівы свет.
А як нам удалося гэту ідэю ажыццявіць, то меркаваць табе, наш дарагі чытач і аднадумца.

Міхась Казлоўскі, пісьменнік, краязнаўцаАгінскі Міхал Клеафас
Аксельрод Меер
Аксельрод Зэлік
Аляшкевіч Язэп
Багдановіч Максім
Бакшанскі Юльян
Бандарына Зінаіда
Peter Bitel Пятро БітэльБітэль Пятро
Adam BeldukevichБільдзюкевіч Адам
Белы Сымон
Будны Сымон
 Jan WolskiВольскі Ян
Вярбіцкі Аўген
Галубовіч Янка
Гарайн Юльян
Гарановіч Віталь
Герасіменка Юрась
Давідовіч Янка
Драздовіч Язэп
Дыбоўскі Бенядзікт
Дыбоўскі Уладзіслаў
Ермаловіч Мікола
Зан Тамаш
Зяновіч Пётра
Зянько Уладзімір
Кавалеўская Соф’я
Канаржэўскі Іван
Канаржэўскі Станіслаў
Капуцкі Андрэй
Капуцкі Фёдар
Капыловіч Мікола
Каханоўскі Генадзь
Кіт Барыс
Кладніцкі Мікалай
Козел Іван
Крачкоўскі Зміцер
Куніцкі Тодар
Купала Янка
Лазоўскі Васіль
Лявіцкая Ванда
Ляшковіч Вячаслаў
Марціноўскі Антон
Міхасёнак Вячаслаў
Міцько Іван
Ніжанкоўская-Тарашкевіч Вера
Посах Андрэй 
Прытыцкі Сяргей 
Пузына Габрыеля 
Раздзялоўская Ядвіга 
Рак-Міхайлоўскі Сымон 
Сапач Таццяна 
Сапега Леў 
Семашкевіч Раман 
Семашкевіч Рыгор 
Сергіевіч Юльян 
Сільвановіч Мікола 
Снітка Андрэй 
Сушко Іосіф 
 

Тарашкевіч Браніслаў

Тышынскі Аляксандр 
Уласаў Аляксандр 
Харашэвіч Кастусь 
Ходзька Леанард 
Чарнышэвіч Аркадзь 
Чырвонцава Вікторыя 
Шнуркевіч Вячаслаў 
Шчупак Юзя 
Ядвігін Ш 
Ярушэвіч Апанас