Панчанка, П. Гарачыя вятры / Пімен Панчанка. – Мінск.: Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1947. – 244 с.

Паэзіі Пімена Панчанкі ўласцівы глыбокі роздум аб жыцці і справах свайго пакалення, актуальных праблемах часу.

  >>Редкая книга