1. Назавіце сапраўднае імя і прозвішча Кузьмы Чорнага?

Правильно! Неправильно!

2. Назавіце год нараджэння К. Чорнага?

Правильно! Неправильно!

3. Назавіце месца нараджэння К. Чорнага?

Правильно! Неправильно!

4. У якой навучальнай установе ў перадрэвалюцыйны перыяд вучыўся К. Чорны?

Правильно! Неправильно!

5. Членам якіх літаратурных згуртаванняў з’яўляўся К. Чорны ў міжваенны перыяд?

Правильно! Неправильно!

6. Назавіце дату і перыядычнае выданне, дзе ўпершыню быў надрукаваны яго літаратурны твор?

Правильно! Неправильно!

7. Якія кнігі прозы К. Чорнага выйшлі ў 1926 годзе?

Правильно! Неправильно!

8. Каго напалохаў дзядзька Тамаш у адным са сваіх апавяданняў?

Правильно! Неправильно!

9. Дзе ўпершыню быў надрукаваны раман К. Чорнага “Сястра”, назва часопіса і год выдання?

Правильно! Неправильно!

10. Творы якіх расійскіх пісьменнікаў НЕ пераклаў на беларускую мову К. Чорны?

Правильно! Неправильно!

11. Які буйны літаратурны твор К. Чорнага быў выдадзены ў канцы 20-х гадоў асобным выданнем?

Правильно! Неправильно!

12. Старшынёй якога літаратурнага згуртавання з’яўляўся К. Чорны у другой палове 20-х гадоў мінулага стагоддзя?

Правильно! Неправильно!

13. Дзе жыў і чым займаўся К. Чорны ў час Вялікай Айчынай вайны?

Правильно! Неправильно!

14. Супрацоўнікам якога літаратурнага выдання з’яўляўся К. Чорны пасля вяртання летам 1944 у Мінск?

Правильно! Неправильно!

15. Дзе пахаваны К. Чорны?

Правильно! Неправильно!

16. Як ушанавана памяць К. Чорнага ў Беларусі?

Правильно! Неправильно!

17. Які пісьменнік напісаў мастацкі твор, прысвечаны жыццю і дзейнасці Кузьмы Чорнага?

Правильно! Неправильно!