Киселев, Г. И. Я — русский белорус: стихи / Георгий Киселев; [художник Г. И. Киселев]. — Минск: Беларусь, 2022. — 166, [2] с.
Наместников, Н. А. Спросите у земли: стихи / Николай Наместников. — Минск: Мастацкая літаратура, 2022. — 142, [2] с.

Родная земля и ее богатая история, красота белорусской природы и непростой мир человеческих отношений — вот основные темы новой книги Николая Намесникова.

Хвалей, Я. І. Пяць бэзавых пялёсткаў шчасця / Яўген Хвалей. — Мінск: Беларусь, 2022. — 253, [3] с.

У кнізе сабраны творы розных жанраў, у тым ліку раман пра жыццё і творчасць выдатнага мастака-рамантыка 19 ст. Валенція Ваньковіча, а таксама аповесць, камедыйная п’еса і апавяданні на злабадзённыя жыццёвыя тэмы.
Для шырокага кола чытачоў.

Шыманскі, М. М. Беларусь у нас адна: нарысы / Міхаіл Шыманскі; [уступны артыкул В. Шніпа]. — Мінск: Беларусь, 2022. — 221, [3] с.

Гэта шчыры, глыбока душэўны, хвалюючы лірычна-філасофскі роздум беларускага журналіста і пісьменніка пра нашу Бацькаўшчыну, яе культурную і духоўную спадчыну, якая з’яўляецца гонарам нацыі; каштоўныя народныя традыцыі; непаўторную беларускую прыроду, якая сваёй прыгажосцю зачароўвае ўсіх; гераічнае і трагічнае Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны; незалежнасць і суверынітэт нашай міралюбівай дзяржавы.
Аўтар запрашае чытачоў у падарожжа па запаветных мясцінах, распавядае пра нашых вяскоўцаў, якія сваёй руплівасцю, талентам, стараннасцю ўпрыгожваюць родныя куточкі, а значыць, і ўсю Беларусь.

Богданова, Л. Белоснегова и 27 гномов: роман / Лина Богданова. — Минск: Беларусь, 2019. — 159, [1] с.

Казалось бы, что сложного в работе обыкновенного сельского участкового? Народ в деревне смирный, разве что выпьют лишнего да велосипед утащат. Живи, казалось бы, да радуйся… Примерно так и думал Владимир Варварин, осваивая просторы своего участка. Да тут на пути оказались обделенные судьбой старики под руководством весьма странной, если не сказать эксцентричной, особы. И заварилась каша – только успевай расхлебывать. Но все-таки бравый старший лейтенант вплотную приблизился к разгадке. И… запутался окончательно. Нелегкое это дело – выбор. Даже в такой обыкновенной истории…

Стэльмах, А. А. Слова за словам: публіцыстычны зборнік / Алена Стэльмах  [прадмова А. Марціновіча]. — Мінск: Звязда, 2022. — 173, [3] с, [8] л.

Зборнік публістычных марэрыялаў Алены Стэльмах складаецца з нарысаў, інтэр’ю, водгукаў, эсэ і рэцэнзій. Багатая палітра жанраў дазваляе разнабакова і шырока прадставіць свет літаратуры. Кніга будзе карысна для ўскіх, хто цікавіцца літаратуразнаўствам і жадае паглыбіць свае веды ў галіне мастацкай публіцыстыкі.

Матвиенко, А. Е. Демон против люфтваффе: фантастический роман / Анатолий Матвиенко. — Минск: Звязда, 2022. — 267, [5] с.

Немного фантастики о воздушной войне от известного белоруского прозаика Анатолия Матвиенко. Бесчинствами нацистов возмутились даже демоны. Один из них отправляется в мир живых,чтобы воздать должное количество нечисти. По непреложным законам мироздания демон может вселиться только в тело с очень грешной душой. И надо же было летчику Бобруйской авиационной бригады, споткнувшись, произнести роковые слова «дьявол меня задери»… Демон в ужасе: менее подходящего кандидата на роль мстителя не найти…

Маляўка, М. Жаўранкі на жырандолі: творы / Мікола Маляўка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2022. — 295, [1] с.

Якуб Колас — знакавае імя для нашай краіны, яе гісторыі, культуры і найперш — літаратуры. Аповед пра Якуба Коласа аўтар дапаўняе сваімі санетамі — лірычнымі  ўстаўкамі, што пашыраюць і паглыбляюць раздзелы, звязваюць іх з нашым часам.

У другой частцы кнігі — “Захоўвайце святло” — расказваеца, як змянілася зямля, апетая ў свій час Якубам Коласам. Аўтар славіць дар жыцця, дар міру, дар працы, дар сяброўства і кахання. У продкаў — вечная папіска ў нашым свеце, а да сучаснікаў і нашчадкаў паэт звяртаецца з галоўным пасылам-запаветам: “Захоўвайце святло, каб заўтра цёмна не было”. Святло — на зямлі і у небе, святло — у сваіх душах і сваёй памяці.

Казлоў, А. С. Паразумецца з ветрам: аповесці, апавяданні / Анатоль Казлоў. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2022. — 300, [4] с.

Новую кнігу вядомага беларускага пісьменніка анатоля казлова складаюць аповесці і апавяданні, у якіх закранаюцца праблемы сучаснікаў. У творах прыстнічаюць фальклорныя матывы, схіленасць да філасофіі, яны інтрыгуюць, уражваюць, здзіўляюць. Героі паказаны дыяметральна супрацьлеглымі па характарах, інтарэсах, паводзінах і ўчынках як у звычайных жыццёвых сітуацыях, так і ў экстраардынарных і непрадказальных.

Ненадавец, А. М. Міфалогія роднага краю / А. М. Ненадавец. — Мінск: Беларусь, 2018. — 399, [1] с.

У кнізе аналізуецца міфалогія беларускага народа і паказана яе адлюстраванне ў разнастайных відах і жанрах традыцыйнай вусна-паэтічнай творчасці. Разгледжаны жанравыя асаблівасці, ідэйна-тэматычны змест.

Разлічана на работнікаў навуковых і культурна-асветных устаноў, выкладчыкаў вышэйшай і сярэдняй школы, аспірантаў і студэнтаў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца беларускай міфалогіяй.

Катовіч, А. В. Культура родавай памяці / Аксана Катовіч, Янка Крук. — Мінск: Беларусь, 2017. — 407, [1] с.

Аўтары адказваюць на шматлікія пытанні людзей, якія сутыкнуліся са складанымі сітуацыямі ў жыцці: як правільна святкаваць улазіны; якую ролю выконваюць на вяселлі шафер і шаферка; як выбраць імя дзіцяці і хросных бацькоў; ці можна забіраць дадому фотаздымак з магілы; што рабіць з ручніком, на якім труну апускалі ў магілу; чаму лепш не адзначаць сваё саракагоддзе; як юраўская раса спрыяе здароўю.

Мятліцкі, М. Абярэг: вершы і паэмы / Мікола Мятліцкі. — Мінск: Звязда, 2022. — 589, [3] с.

“Абярэг” – заключная кніга паэтычнай трылогіі (папярэднія – “Бяссмертнік”, “Існасць”), прысвечанай гераічнаму лёсу Айчыны, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы і спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва паэта Міколы Мятліцкага. Галоўны аўтарскі клопат – сабраць і захаваць у слове тыялёсавызначальныя каштоўнасці, на якіх спаконвечна трывала сталююцца чалавечыя свядомасць і годнасць, аберагчыгэты спадчынны скарб у кожным сэрцы ад сусветнага разбуральнага наступу.

Аврутин, А. Ю. Временная вечность: избранные произведения / Анатолий Аврутин. — Минск: Мастацкая лiтаратура, 2022. — 350, [2] с.

В книге лучшие стихотворения из 23 сборников, написанных за полвека и изданных в Беларуси, России, Германии, Канаде. Творчество принесло поэту звания лауреата Национальной литературной премии нашей страны, Большой литературной премии России и многих других. В аннотации сказано: «Автору в равной степени дороги Беларусь и Россия, поэтому в книге много проникновенных строк, обращенных к истории и современности обоих братских народов. Некоторые стихи даже написаны на переплетении русского и белорусского языков».

Кірэенка, К. Вандроўнае шчасце : рыбацкая паэма / Кастусь Кірэенка; [фота: У. Цыдзіка, У. Шафарэнкі]. — Мінск: Звязда, 2022. — 155, [5] с.

“Вандроўнае шчасце” — напоўненая любоўю да Радзімы, узнёслая, пранікліва-шчымлівая празаічная паэма вядомага беларускага паэта, заслужанага дзеяча культуры БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы Кастуся Кірэенкі.

Кніга багата ілюстравана фотаздымкамі Уладзіслава Цыдзіка і Уладзіміра Шафарэнкі.

Клайн, К. Б. Поезд сирот: роман / Кристина Бейкер Клайн; [перевод с английского А. Глебовской]. — Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2020. — 350, [2] c. — (Азбука-бестселлер)

Кристина Бейкер Клайн – американская писательница, автор нескольких романов, а также произведений, написанных в жанре non-fiction. Роман “Поезд сирот” (2013), который принес ей известность и стал бестселлером, основан на реальных событиях истории Америки. В 1854-1929 годах, чтобы решить проблему беспризорников, наводнивших Нью-Йорк и другие города Восточного побережья, детей-сирот собирали на поезда и отправляли на Средний Запад, где им подбирали приемные семьи. Для кого-то из более чем двухсот тысяч детей, оторванных от своих корней, усыновление было спасением от нищеты и невзгод, но для кого-то оно оборачивалось домашним рабством. Главная героиня романа, девяностолетняя Вивиан, в детстве была пассажиром такого поезда.

Левит, И. С. Легенда о друге и враге: [роман] / Ирина Левит. — Москва: Вече, 2021. — 318, [2] с. — (Военные приключения)

Дмитрий Сафьянов — крупный бизнесмен, Павел Кисин — мелкий аферист. Но когда Кисина убивают, у Сафьянова возникает серьезная проблема. Большой враг бизнесмена утверждает, что убийца — одна из близких Дмитрию женщин. Однако у Сафьянова есть и большой друг, он уверяет, что способен помочь. И враг, и друг посылают своих тайных гонцов, которых Дмитрий должен ждать в пансионате «Легенда», где собираются весьма своеобразные отдыхающие. Кто из них друг и кто враг? Каковы их истинные цели? Все это берется выяснить неугомонный детектив-любитель Аркадий Казик.

Андреева, Ю. И. Волчий корень: [роман] / Юлия Андреева. — Москва: Вече, [2022]. — 286, [2] с. — (Всемирная история в романах)

Середина XVI века. Времена Иоанна Грозного и опричнины. Царев слуга Юрий Волков едет в Суздаль для расследования давнего дела, связанного с Соломонией Сабуровой. Когда-то на ней был женат отец Грозного, но развелся, потому что она оказалась неплодна, и женился на Елене Глинской. В общем, история и впрямь давняя, забылась, быльем поросла. Что за интерес в ней Иоанну? И что царю за дело, что Волковы – дальние потомки полоцкого князя Всеслава Брячиславича, который вроде бы умел перекидываться в волка? А разгадка проста: Иоанн верит, что волк отыщет то, чего не могли отыскать псы государевы – отыщет следы одного младенца-царевича, давно пропавшего. Этого мальчика родила Соломония, уже разведенная и постриженная в монахини, – родила да и спрятала.

Гладкий, В. Д. В архивах не значится: [роман] / Виталий Гладкий. — Москва: Вече, 2021. — 318, [2] с. — (Военные приключения)

«Поручик, распустив плетеный кожаный шнурок-завязку, вытряхнул содержимое мешочка на стол. И застыл, ошеломленный: на шершавых, нестроганых досках грубо сколоченного стола маслянисто желтели крупные золотые самородки…» Так в годы Гражданской войны началась эта история. Но её участникам потребовалось пройти огненными дорогами Великой Отечественной и прожить десятилетия, чтобы приподнять укрывавший её покров тайны.

Роман признанного мастера отечественной приключенческой и остросюжетной литературы.

Софронов, В. Ю. Обреченный странник: роман / Вячеслав Софронов. — Москва: Вече, 2019. — 285, [3] с. — (Сибириада. Собрание сочинений)

XVIII век. По подозрению в подлоге тобольский искатель приключений Иван Зубарев схвачен, заключен под стражу, но бежит и оказывается… при дворе прусского короля Фридриха, получая задание – освободить царственного узника Иоанна Антоновича.

Роман “Обреченный странник” известного сибирского писателя Вячеслава Софронова является второй частью тетралогии, посвященной государю Иоанну VI Антоновичу, открывая неизвестные страницы исторического прошлого.

Тимошев, Р. М. Золото Дункеля: [роман, повесть] / Рафаэль Тимошев. — Москва: Вече, 2022. — 446, [2] с. — (Сибирский приключенческий роман)

Гражданская война в России. При освобождении одного из городов чекистами обнаружен любопытный документ – личное поручение адмирала Колчака обеспечить проход тайной группы к войскам главнокомандующего Северной области генерала Миллера. Соединение с англичанами и Миллером было важным стратегическим замыслом “Верховного правителя России”… Получена информация, что с ними особый груз – ящики с драгоценностями, – а возглавляет группу отъявленный негодяй – некий штабс-капитан контрразведки Дункель.

Томан, Н. В. Среди погибших не значатся: роман / Н. В. Томан. — Москва: Вече, 2021. — 286, [2] с. — (Военные приключения)

Широко известно присловье, утверждающее, что сапер ошибается только раз в жизни. Вот только лейтенант Азаров ошибаться не собирается. А его способность моментально анализировать ситуацию вкупе с серьезным отношением к минному делу, беззаветной храбростью и невероятным везением рождают у окружающих уверенность, что даже самое сложное задание, полученное Азаровым, будет выполнено. Книга одного из классиков отечественной военно-приключенческой и остросюжетной литературы, произведения которого заслуженно вызывают интерес нескольких поколений читателей.

Усовский, А. В. Дойти до перевала: роман / Александр Усовский. — Москва: Вече, 2022. — 286, [2] с. — (Военные приключения)

Сентябрь 1944-го, самая страшная в истории человечества война приближается к закономерному финалу, но продолжает собирать кровавую жатву. В эти дни группа дальней разведки Генштаба РККА, которой командует капитан Савушкин, оказывается в охваченной пламенем восстания Словакии. Впереди у советских разведчиков смертельно опасные схватки с фашистами и их приспешниками, дерзкие диверсии, неожиданные встречи, обретение новых друзей и горькие утраты…

Усовский, А. В. Парашюты над Вислой: роман / Александр Усовский. — Москва: Вече, 2022. — 383, [1] с. — (Военные приключения)

Группа разведчиков капитана Савушкина выброшена на окраине Варшавы с целью изучения ситуации на правом берегу Вислы: им необходимо выяснить, будут ли немцы оборонять столицу Польши от наступающих советских войск или решат отойти. Приземлившись в тылу врага, разведчики узнают, что руководство Армии Крайовой, задумавшее перехват политической власти, подготовило заведомо обречённое на провал восстание в Варшаве…

Щелоков, А. А. Жаркие горы: роман / Александр Щелоков. — Москва: Вече, 2021. — 351, [1] с. — (Военные приключения)

Среди горных кряжей Афганистана лежит городок Дарбар, окруженный душманами. Операция по его захвату запланирована зарубежными спецслужбами. Батальон советских мотострелков направляется к Дарбару, несмотря на яростное сопротивление бандитских формирований и их кураторов.

Роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой и остросюжетной литературы.